Καλώς ορίσατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης DIMA 2.0.

 

Η πλατφόρμα στοχεύει να υποστηρίξει τους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων και τους εκπαιδευτές ενηλίκων για να σχεδιάσουν αποτελεσματικές στρατηγικές και να βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων που παρέχουν. Η πλατφόρμα διαθέτει μια σειρά ηλεκτρονικών μαθημάτων για παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαιδευτές ενηλίκων, με διαδικτυακές ενότητες κατάρτισης που εστιάζουν σε στρατηγικές που θα καλύψουν τις ανάγκες των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης, ενώ περιλαμβάνει και μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με χρήσιμους πόρους.

Το διαδικτυακό μάθημα θα παρέχει στους πάροχους εκπαίδευσης ενηλίκων και τους εκπαιδευτές ενηλίκων τα εφόδια ώστε να ενισχύσουν την ικανότητά τους στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση στρατηγικών. Οι πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων θα εξοπλιστούν με δεξιότητες και γνώσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών και των χαρακτηριστικών των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση και χαμηλή εξειδίκευση, εξυπηρετώντας τις τοπικές ανάγκες και προτεραιότητες για τη χώρα και τα ιδρύματά τους. Επιπλέον, η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της πλατφόρμας αποτελεί μια πλούσια βάση δεδομένων με πόρους, με άρθρα, έγγραφα πολιτικής, δημοσιεύσεις, εκθέσεις και πολλούς άλλους πόρους που θα εξοπλίσουν τους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων με χρήσιμες γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να σχεδιάσουν καλύτερες στρατηγικές, για να αυξήσουν τα ποσοστά στις προσφορές τους, καλύπτουν με επιτυχία τις ανάγκες των μαθητών τους.

  Διαθέσιμα μαθήματα

  Μαθήματα

  Κατηγορία: Miscellaneous
  Αυτόματη εγγραφή

  e-Library

  Κατηγορία: Miscellaneous
  Αυτόματη εγγραφή